หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การประกอบอาหารไทย 30 17 มิถุนายน 2564 21 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
2 การประกอบอาหารไทย 30 23 มิถุนายน 2564 27 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
3 การประกอบอาหารไทย 30 29 มิถุนายน 2564 3 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ