การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

31 มี.ค. 2566 16:19:31

...
วันที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน กิจกรรมต่อเนื่อง วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย