การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ดำเนินการฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

29 มี.ค. 2566 19:36:42

...
...
...
...
วันที่ 29 มีนาคม 2566
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ดำเนินการฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม สาขาการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2566 ( 18 ชั่วโมง) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย