การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมพิธีมอบแบบลาย ผ้าลายดอกรักราชกัญญา

24 มี.ค. 2566 14:41:18

...
...
...
...
...
...

วันที่ 24 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมพิธีมอบแบบลาย ผ้าลายดอกรักราชกัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบลายผ้าราชทาน"ผ้าลายดอกรักราชกัญญา"ให่กับช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค ได้นำลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและงานหัตถกรรม โดยนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย