การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกับ โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพ(มาตรา26)

24 มี.ค. 2566 13:42:55

...
วันที่ 24 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกับ โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตราที่ 26 สาขาการควบคุมระบบอัตโนมัติเครื่องหีบอ้อย ณ โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย