ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครฝึกอบรม

ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(รับสมัครผู้มีอายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย