ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครฝึกอบรม

ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา)(รับสมัครผู้มีอายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย