การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเสื้อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

12 มี.ค. 2564

ประกาศกลุ่มกฎหมาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นิติกร

11 พ.ย. 2563

ประกาศกลุ่มกฎหมาย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์)

5 พ.ย. 2563

ประกาศกลุ่มกฎหมาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา

20 ต.ค. 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา

2 ต.ค. 2563

ประกาศกลุ่มกฎหมาย เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารกลุ่มกฎหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

13 ธ.ค. 2562

ประกาศกลุ่มกฎหมาย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของกลุ่มกฎหมาย

15 ส.ค. 2561

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

27 เม.ย. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 เม.ย. 2561