การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4/2566

22 มิ.ย. 2566

กิจกรรมมาตรการการใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า

14 มิ.ย. 2566

เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

31 พ.ค. 2566

พิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29

23 พ.ค. 2566

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

1 พ.ค. 2566

จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3/2566

3 เม.ย. 2566

รมว.สุชาติ มอบเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเพื่อน้อมรำลึก “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

2 มี.ค. 2566

จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2/2566

24 ก.พ. 2566

จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1/2566

24 ก.พ. 2566