การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มกฎหมาย ขอเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม สร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นองค์กรที่น่าอยู่น่าทำงาน

4 ก.ค. 2566

กลุ่มกฎหมาย ขอเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า

4 ก.ค. 2566

กลุ่มกฎหมายขอเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

4 ก.ค. 2566

กลุ่มกฎหมาย เผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2566

3 ก.ค. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม

29 มิ.ย. 2566

ประกาศกลุ่มกฎหมาย เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่

29 มิ.ย. 2566

ประกาศกลุ่มกฎหมาย เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

29 มิ.ย. 2566

จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4/2566

22 มิ.ย. 2566

กิจกรรมมาตรการการใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า

14 มิ.ย. 2566