การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่องค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 1 ปัญหาที่อยากแก้ กิจกรรม สร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นองค์กรที่น่าอยู่ น่าทำงาน

24 พ.ค. 2567

เผยแพร่องค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 3 ความดีที่อยากทำ กิจกรรม การทำงานเป็นทีม

24 พ.ค. 2567

เผยแพร่องค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 1 ความดีที่อยากทำ กิจกรรม 5 ส.

24 พ.ค. 2567

เผยแพร่องค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 5 ความดีที่อยากทำ กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ

24 พ.ค. 2567

เผยแพร่องค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 5 ปัญหาที่อยากแก้ กิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรม

24 พ.ค. 2567

ประกาศกลุ่มกฎหมาย เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

30 เม.ย. 2567

ประกาศกลุ่มกฎหมาย เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

30 เม.ย. 2567

(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

23 เม.ย. 2567

เผยแพร่ บทความสิทธิในการโต้แย้งพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ

22 เม.ย. 2567