การแสดงผล

+
-

เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

31 พ.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในพื้นที่กระทรงแรงงาน ประจำปี 2566