การแสดงผล

+
-

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

1 พ.ค. 2566 00:00:00

...
...
...

1 พ.ค. 2566 เวลา 07.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน

 

ขอบคุณที่มา : https://www.facebook.com/dsdgothai?mibextid=ZbWKwL