การแสดงผล

+
-

รมว.สุชาติ มอบเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเพื่อน้อมรำลึก “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

2 มี.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานจัดงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยในงานมีพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน และอีกหลายหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ พร้อมทั้ง     เยี่ยมชมนิทรรศการที่เผยแพร่ข้อมูลภารกิจมาตรฐานฝีมือแรงงานที่จัดแสดงภายในงาน  เพื่อน้อมรำลึกในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก Facebook : กระทรวงแรงงาน