การแสดงผล

+
-

(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

23 เม.ย. 2567 00:00:00

...

ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ร่วม ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567