การแสดงผล

+
-

ผู้อำนวยการพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

6 มี.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...

ผู้อำนวยการพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเทิดทูน "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"  
โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน