ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครฝึกอบรม

ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร(ฝึกอบรมในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด อายุ ตั้งแต่ 15 - 25 ปีเท่านั้น)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด