การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หลักสูตร การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

19 พ.ค. 2566 10:52:51

...
...
...
...
...
...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน   เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หลักสูตร การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ  ให้กับกลุ่มเป้าหมาย พนักงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน