การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนเร่งฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า (30 ชั่วโมง)

15 พ.ค. 2566 15:10:52

...
...
...
...
...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566  นายสมเกียรติ เจษฎารมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน  มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า (30 ชั่วโมง) รุ่นที่ 8 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2566 ให้กลุ่มแรงงานอิสระพื้นที่ ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา ณ.ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองยางฟ้า ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน จำนวนผู้รับการฝึก 20 คน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ที่มีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูน