การแสดงผล

+
-

ฝึกโครงการพัฒนาทักษะของแรงงานอิสระยุด 4.0 (GIG Worker) หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า (30 ชั่วโมง)

27 ก.พ. 2566 18:04:55

...
...
...
...
...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566  นายสมเกียรติ เจษฎารมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน  มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกโครงการพัฒนาทักษะของแรงงานอิสระยุด 4.0 (GIG Worker) หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า (30 ชั่วโมง) ฝึกระหว่างวันที่ 27กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2566ให้กลุ่มแรงงานนอกระบบซึ่งเป็นราษฎรบนพื้นที่สูงของจังหวัดลำพูน ณ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จำนวนผู้รับการฝึก 20 คน