การแสดงผล

+
-

การประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

27 ก.พ. 2566 17:55:58

...
...
...
...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมจามเทวี ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และแผนการพัฒนาจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล /นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด เข้าร่วมประชุม