การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

16 มิ.ย. 2565 13:30:20

...
...
...
...
...
...

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน