การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

9 พ.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ดำเนินกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับลูกจ้างในสถานประกอบการ จำนวน 16 คน  ณ อาคารช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน