การแสดงผล

+
-

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอเชิญเยาวชนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ) เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3 พ.ค. 2565 00:00:00

...

 

 

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอเชิญเยาวชนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ) เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ในกลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0 5353 7698

 

ไฟล์แนบ :1. ประกาศรับสมัคร

ไฟล์แนบ :2. ใบสมัคร