การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ปี 2559 และ งานทำความสะอาดอาคารสถานที่ ปี 2559 (พ.ย. 2558-ก.ย.2559)

15 ต.ค. 2558

ประกาศราคากลางงานจ้างเอกชนปฏิบัติงานจำนวน 6 อัตรา

14 ต.ค. 2558

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

14 ต.ค. 2558

สอบราคาจ้างเหมาบริการฯ ปี ๒๕๕๙ สถาบันพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์ฯ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

12 ต.ค. 2558

ประกาศสอบราคาจ้่างเหมาบริการ

9 ต.ค. 2558

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 85/2558 จำนวน 7 สาขาช่าง

23 มิ.ย. 2558

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล......

25 ก.พ. 2558