การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฯ ปีงบประมาณ 2563

12 มี.ค. 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

9 มี.ค. 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลบำรุงรักษษต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม และพนักงานขับยานพาหนะของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

4 ต.ค. 2561

ใหม่ ! ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา แผงทดสอบฯ สาขาอาชีพ PLC จำนวน 10 ชุด

10 พ.ย. 2560

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาแผงทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ PLC จำนวน 10 ชุด

19 ต.ค. 2560

ประกาศ สพร.10 ลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

15 ก.ย. 2560

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด อาคารสถานที่ บริการงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม และบริการขับยานพาหนะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

12 ก.ย. 2559

สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พฺศฺ2560

8 ก.ย. 2559

การจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักราชการ

5 ส.ค. 2559