การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง ร่วมน้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

7 ธ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

7 ธ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานกับภาคเอกชน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)สาขาลำปาง

3 ธ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง ฝึกอบรมการติดตั้งระบบจ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับอาคาร

3 ธ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง ร่วมหารือสถานประกอบกิจการ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน

30 พ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง ร่วมหารือร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เพื่อบูรณาการพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

30 พ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง ร่วมหารือองค์กรภาครัฐ องค์การมหาชน เพื่อบูรณาการยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างชุมชน

30 พ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง ชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดลำปางให้กับหน่วยงานภาคการศึกษาจังหวัดลำปาง

29 พ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง ร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติไทย

28 พ.ย. 2566