การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.10 ลำปาง เปิดฝึกอบรมการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง

1 ส.ค. 2565

สพร. 10 ลำปาง เปิดฝึกอบรมการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการทำไม้กวาด ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง

1 ส.ค. 2565

สพร. 10 ลำปาง จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่2/2565

25 ก.ค. 2565

สพร. 10 ลำปาง ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 19 คน

21 ก.ค. 2565

สพร. 10 ลำปางร่วมกับ จัดหางานจังหวัดลำปาง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง และศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เข้าตรวจเยี่ยมผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ หลักสูตรช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ช่างสีรถยนต์ และช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า) ที่เข้าฝึกในสถานประกอบกิจการ จำนวนผู้รับการฝึก 10 คน

21 ก.ค. 2565

สพร.10 ลำปาง จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์YAMAHA รุ่นใหม่

19 ก.ค. 2565

สพร. 10 ลำปาง เปิดรับสมัครฝึกอบรมฟรี โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต หลักสูตร การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ ฝึกระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2565 รับจำนวน 20 ท่าน

18 ก.ค. 2565

สพร. 10 ลำปาง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ให้กับบุคคลทั่วไปและนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จำนวน 17 คน

8 ก.ค. 2565

สพร. 10 ลำปาง ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

5 ก.ค. 2565