การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร. 10 ลำปาง เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (AutoCAD)(อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

21 ต.ค. 2565

สพร. 10 ลำปาง เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม sketch up ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

21 ต.ค. 2565

สพร. 10 ลำปาง จัดการประชุมรับมอบนโยบายการปฎิบัติราชการตามแผนปฎิบัติราชการ การพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

11 ต.ค. 2565

สพร. 10 ลำปาง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยออกหน่วยให้บริการให้ความช่วยเหลือ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จัดทำข้าวกล่อง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซ่อมปั้มน้ำและรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วม

7 ต.ค. 2565

สพร.10 ลำปาง เปิดรับสมัครฝึกอบรมฟรี กับโครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider) หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา"การประกอบอาหารเพื่อการค้า" ระยะเวลาฝึก จำนวน 18 ชั่วโมง (มีค่าอาหารกลางวันๆละ 160 บาท)

22 ก.ย. 2565

สพร.10 ลำปาง เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2565

22 ก.ย. 2565

สพร.10 ลำปาง รับสมัครฝึกอบรมฟรี มี 2 หลักสูตร มีสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2565 และสาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2565 รับจำนวนจำกัด 20 คน ต่อรุ่น

16 ก.ย. 2565

สพร. 10 ลำปาง จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องผลิตคอนกรีตบล็อกแบบอัตโนมัติ ระดับ 1 ครั้งที่ 2/2565

9 ก.ย. 2565

สพร.10 ลำปาง ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

25 ส.ค. 2565