การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร. 10 ลำปาง ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

22 ธ.ค. 2565

สพร. 10 ลำปาง รับสมัครฝึกอาชีพ การเตรียมเข้าทำงานโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ฝึกอบรมฟรี ) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 เมษายน 2566

22 ธ.ค. 2565

ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2566

19 ธ.ค. 2565

ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2566

19 ธ.ค. 2565

ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2566

19 ธ.ค. 2565

สพร. 10 ลำปาง ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เปิดฝึกอบรมตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือเเละสมถรรนะเเรงงานรองรับการเปลี่ยนเเปลงเทคโนโลยี การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร ระบบขับเคลื่อนเเละส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้า ให้เเก่เเรงงานใหม่ ผู้ว่างงาน เเรงงานในสถานประกอบกิจการเเละเเรงงานทั่วไป

13 ธ.ค. 2565

สพร. 10 ลำปาง เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance

28 พ.ย. 2565

สพร. 10 ลำปาง เปิดรับสมัครฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ ยุค 4.0 (Gig Worker) " เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "

28 พ.ย. 2565

สพร. 10 ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2565

11 พ.ย. 2565