การแสดงผล

+
-

สพร. 10 ลำปาง ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

13 ม.ค. 2566 09:34:06

...
...
...
...

วันที่ 12 มกราคม? 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 17 คน ณ ศูนย์ประเมินและรับรองความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง