การแสดงผล

+
-

สพร. 10 ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2565

11 พ.ย. 2565 09:25:25

...
...
...
...
...
...
...
...
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2565 โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาปฏิทินการดำเนินโครงการฯ คัดเลือกหลักสูตรการฝึกอบรม และการสนับสนุนต่างๆ ระหว่างฝึก ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง