การแสดงผล

+
-

สพร. 10 ลำปาง เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม sketch up ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

21 ต.ค. 2565 15:35:47

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม sketch up ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) อบรมระหว่างวันที่ 17,18,24,25 ธันวาคม 2565 (วันเสาร์-อาทิตย์) เวลาฝึก 08.30 - 17.00 น. สนใจสแกน QR-Code ด้านล่าง