การแสดงผล

+
-

สพร. 10 ลำปาง จัดการประชุมรับมอบนโยบายการปฎิบัติราชการตามแผนปฎิบัติราชการ การพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

11 ต.ค. 2565 10:53:33

...
...
...
...

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง จัดการประชุมรับมอบนโยบายการปฎิบัติราชการตามแผนปฎิบัติราชการ การพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง