การแสดงผล

+
-

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

9 มี.ค. 2563

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ไฟล์

ไฟล์แนบ :