การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง ร่วมหารือสถานประกอบกิจการ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน

30 พ.ย. 2566 14:56:34

...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เข้าร่วมหารือกับ บริษัท เอ็นดีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ดับเบิ้ลยู พี อินเตอร์เทรด เพื่อหาแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกันตามโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือ ในกลุ่มสาขาอาชีพ ช่างอุตสาหการ สาขา ช่างเชื่อมไฟฟ้า สำหรับแรงงานในสถานประกอบกิจการ ที่มีประกันสังคมตามมาตรา 33