การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สพร.10 ลำปาง ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

18 ม.ค. 2565

สพร. 10 ลำปาง เปิดฝึกอบรม การฝึกยกระดับฝีมือ ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตร พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1

16 ม.ค. 2565 4

สพร.10 ลำปาง ประกาศรับสมัครแรงงานในสถานประกอบกิจการ แรงงานทั่วไป แรงงานใหม่หรือผู้ว่างงาน เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 28 มกราคม 2565 (เฉพาะวัน/เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.)

11 ม.ค. 2565 29

สพร. 1 ลำปาง ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

25 ธ.ค. 2564 43

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่, พนักงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม และพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 พ.ย. 2564 36

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่, พนักงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม และพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 ต.ค. 2564 50

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่, พนักงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม และพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 ต.ค. 2564 51

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่, พนักงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม และพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ต.ค. 2564 104

ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 ธ.ค. 2563 303

ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 ธ.ค. 2563 282

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฯ ปีงบประมาณ 2563

12 มี.ค. 2563 433

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

9 มี.ค. 2563 412

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลบำรุงรักษษต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม และพนักงานขับยานพาหนะของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

4 ต.ค. 2561 611

ใหม่ ! ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา แผงทดสอบฯ สาขาอาชีพ PLC จำนวน 10 ชุด

10 พ.ย. 2560 1,028

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: การประเมินความรู้ความสามารถ

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีค. 64

บริการประชาชนและสถานประกอบการ