การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสมพร ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดฝึกอบรม

13 ก.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ดำเนินการปิดฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบขนมอบรุ่นที่ 12

12 ก.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ ความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

12 ก.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบขนมอบรุ่นที่ 12

11 ก.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ เข้าประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

11 ก.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ เปิดฝึกอบรมสาขาบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ รุ่นที่ 2

11 ก.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ปิดฝึกอบรมสาขามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการบริการ

11 ก.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงาน จ.กระบี่ ครั้งที่ 2

4 ก.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ นำผู้เข้ารับการฝึก เตรียมเข้าทำงาน

4 ก.ค. 2566