การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสมพร ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารปลอดภัยจังหวัดกระบี่ (Krabi Food Festival)

20 ก.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2566

20 ก.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง

20 ก.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ จัดฝึกอบรมโครงการความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างปูกระเบืัอง

20 ก.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ เปิดฝึกอบรมและตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

20 ก.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (Domestic Electrical Wiring Level 1) ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

20 ก.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ขุดเครื่องมือทำมาหากิน) สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรม

20 ก.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ร่วม “โครงการฝึกซ้อมอพยพจากภัยคลื่นยักษ์สึนามิ ในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน กิจกรรม เดิน-วิ่ง เรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ (Walk & Run for Tsunami Learning 2023 : Evacuation Route)”

20 ก.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

13 ก.ค. 2566