การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เเละกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

19 ต.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566

19 ต.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ตรวจความพร้อมความเหมาะสมของสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ความปลอดภัย ณ วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อมกระบี่

19 ต.ค. 2566

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

10 ต.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายนอกเป็นวิทยากรภายนอก

3 ต.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)

21 ก.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ร่วมกิจกรรมบริการประชาชนโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

21 ก.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ปิดฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม

21 ก.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ เปิดฝึกอบรมสาขาการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ

21 ก.ค. 2566