การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ เข้าตรวจภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

26 ต.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

26 ต.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ เปิดฝึกอบรมสาขาการปูกระเบื้อง

26 ต.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดขจัดสิ่งกีดขวางลำน้ำ ลำคลอง

25 ต.ค. 2566

นางสมพร ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการ และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

25 ต.ค. 2566

นางสมพร ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ให้การต้อนรับ นายสุทิน ทองพลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ พร้อมด้วยคณะ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ ทั้งนี้ได้หารือการดำเนินการของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

19 ต.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ เปิดฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

19 ต.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม

19 ต.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

19 ต.ค. 2566