การแสดงผล

+
-

นางสมพร ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ. 2566

3 พ.ค. 2566 13:38:04

...
...
...

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นางสมพร ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดพิธี ซึ่งกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใช้แรงงานได้จัดกิจกรรมร่วมกันอันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน จัดขึ้น ณ สนามกีฬาหญ้าเทียมกระบี่ อารีน่า ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่