การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการประกอบขนมอบ

3 พ.ค. 2566 13:36:48

...
...

วันที่ 29 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ เปิดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะทางของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig worker) ฝึกอบรมประเภทการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการประกอบขนมอบ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 20 คน