การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ขุดเครื่องมือทำมาหากิน) สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฝึกอบรมประเภทการฝึกยกระดับฝีมือ จำนวน 3 รุ่น

28 เม.ย. 2566 09:49:27

...
...
วันที่ 27 เมษายน 2566 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ นางสมพร ดวงแก้ว มอบหมายหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาฝีมือและมาตรฐานแรงงาน นายมนูญ หย้งแก้ว ร่วมเป็นเกียรติ มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ขุดเครื่องมือทำมาหากิน)  สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ฝึกอบรมประเภทการฝึกยกระดับฝีมือ จำนวน 3 รุ่น
1. หลักสูตรการประกอบขนมอบ  ระหว่างวันที่ 20 - 24 มี.ค. 66 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ จำนวน 20 คน
2.หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า  ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. - 3 เม.ย. 66 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ จำนวน 20 คน
3.หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า ระหว่างวันที่ 27 - 31 มี.ค. 66 ณ เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ จำนวน 20 คน