การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี ครั้งที่ 39

17 มี.ค. 2566 15:17:43

...
...

วันที่ 16 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี ครั้งที่ 39 ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร หอการค้าจังหวัดกระบี่ (ภาคราชการ) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง) เป็นประธาน ภายในงานมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของหอการค้าไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค” โดยนายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ รองประธานหอการค้าไทยประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ หอการค้าไทย ณ โรงแรมรามาดาบายวินแดม อ่าวนาง กระบี่