การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ร่วมกิจกรรมบริการประชาชนโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

17 มี.ค. 2566 15:14:44

...
...

วันที่ 16 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ร่วมกับ จังหวัดกระบี่ จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งมีกิจกรรมแนะนำ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการของประชาชน พร้อมแนวทางการแก้ไข โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านคลองยา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่