การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบขนมอบ รุ่นที่ 2

17 มี.ค. 2566 15:12:02

...
...

วันที่ 14 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ เปิดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฝึกอบรมประเภทการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการประกอบขนมอบ รุ่นที่ 2 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง หมู่ที่ 1 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ มีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 20 คน