การแสดงผล

+
-

นายมนูญ หย้งแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาฝีมือและมาตรฐานแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ เปิดฝึกอบรมสาขาการนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย

17 มี.ค. 2566 15:09:08

...
...

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายมนูญ หย้งแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาฝีมือและมาตรฐานแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สาขาการนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14 - 17 มีนาคม 2566 ณ อาคารฝึกอบรม ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ โดยมีพนักงานนวดจากสถานประกอบกิจการและพนักงานนวดอิสระทั่วไปในจังหวัดกระบี่เข้าฝึกอบรมเพื่อยกระดับพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพ จำนวน 22 คน