การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

24 ม.ค. 2566 00:00:00

...
...
วันที่ 24 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าและบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามประกาศ หรือบุคคลที่หนังสือรับรองความรู้ความสามารถหมดอายุ ให้เข้ารับการประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ลดอุบัติเหตุต่าง ๆ ต่อสาธารณะ ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับการประเมินฯ จำนวนทั้งสิ้น 19 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่