การแสดงผล

+
-

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ มอบหมายให้ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล เข้าร่วม “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “

27 ก.ค. 2565 10:30:34

...
...

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ มอบหมายให้ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล เข้าร่วม “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “ โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ ทั้งนี้ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ได้ออกหน่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการฝึกอาชีพ การฝึกอบรม รวมถึงภารกิจของหน่วยงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย ม.3 ต.ประกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่