การแสดงผล

+
-

ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ได้นำเยาวชนมาฝึกซ้อมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค

27 ก.ค. 2565 10:26:43

...
...

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ได้นำเยาวชนมาฝึกซ้อมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค โดยดำเนินการฝึกซ้อมการจัดดอกไม้และการจัดแต่งผลไม้ ตามข้อกำหนดทางเทคนิค สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์โดย โรงแรมกระบี่ ลาพลาญ่า รีสอร์ท