การแสดงผล

+
-

ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1

14 มิ.ย. 2565 00:00:00

...
...
14 มิถุนายน 2565 นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ตรวจเยี่ยมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 ดำเนินการทดสอบ ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2565 สอบภาคความรู้ ณ อาคารฝึกอบรม ชั้น 3 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ และทดสอบภาคความสามารถ ณ ศูนย์ทดสอบฯ โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ มีผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น จำนวน 35 คน